Aleja dębowa w setną rocznicę powstania Policji Państwowej

0

Aleja dębowa z towarzyszeniem limb posadzona została przy Komendzie Powiatowej Policji w Prudniku.

Stanął tu również głaz z tablicą pamiątkową. Dziś to teren peryferyjny, za budynkiem gmachu policji, jednak w sąsiedztwie systematycznie wytyczane są nowe ulice i zabudowywane kolejne działki, więc za jakiś czas aleja wraz z komendą staną się częścią osiedlowego zespołu urbanistycznego.

Uroczyste posadzenie drzew odbyło się 4 kwietnia. Ranga wydarzenia podniesiona została przez obecność komendanta wojewódzkiego policji w Opolu nadinsp. Jarosław Kalety. Byli również obecni m.in. przedstawiciele władz samorządowych (gminnych – Biała, Głogówek, Lubrza, Prudnik i powiatu prudnickiego), Lasów Państwowych, Straży Pożarnej, Służby Więziennej, proboszcz parafii pw. Miłosierdzia Bożego, zaprzyjaźnieni policjanci z Rep. Czeskiej oraz klasa mundurowa Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku.

– Pragnę serdecznie podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji tego przedsięwzięcia- mówił do zebranych komendant powiaty policji w Prudniku mł. insp. Krzysztof Urban. – Dziękuję pracownikom policji i funkcjonariuszom z mojej komendy. Życzyłbym sobie i wszystkim spokojnych służb, bez presji, bez działań w emocjach, ciężkich interwencji, a przede wszystkim ogromnego wsparcia rodziny i społeczeństwa każdego dnia w roku.


TAK BYŁO

Policja Państwowa powołana została do życia na mocy ustawy Sejmu RP z dnia 24 lipca 1919 roku o policji państwowej. Jej główny trzon stanowili członkowie Milicji Ludowej i Policji Komunalnej utworzonych wcześniej dekretami naczelnika państwa Józefa Piłsudskiego. Z czasem do formacji włączani byli członkowie innych organizacji policyjnych działających na obszarach byłych zaborów niemieckiego i austriackiego oraz na wschodzie. Dla polskich policjantów korpusu oficerskiego i podoficerskiego najtragiczniejsze były czasy II wojny światowej, kiedy to zarówno okupanci niemieccy jak i sowieccy przystąpili do ich systematycznej eksterminacji.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here