Połamania piór na maturze, a potem… w kamasze!

0

W ubiegłym roku II Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół Rolniczych w Prudniku podjęło usilne starania o uzyskanie certyfikatu Ministerstwa Obrony Narodowej dla klasy mundurowej. 24 kwietnia 2018 roku w 1. Warszawskiej Brygadzie Pancernej w Warszawie, szef MON spotkał się z uczniami klas mundurowych z placówek oświatowych, które zakwalifikowały się do II edycji „Programu Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych”. Do programu, którego priorytetem jest zachęcenie młodzieży do służby wojskowej, dołączyło nasze II LO. Jak przebiega realizacja programu opowiadają: mjr Krzysztof Kopczyński, uczący przedmiotów wojskowych, Elżbieta Zapała – pomysłodawczyni klas mundurowych i Danuta Giereś – wychowawczyni mundurowej klasy II A.


Rozmawia Grażyna JAŚLAR

Panie majorze, jakie działania podejmuje Pan wspólnie z uczniami, aby podnosić ich kwalifikacje w ramach nauki w klasie mundurowej?

K.K.: – Takich działań jest wiele. Od pierwszych dni tego roku szkolnego zacieśniamy współpracę z 10 Opolską Brygadą Logistyczną. 5 września braliśmy tam udział w zawodach eliminacyjnych Zlotu Klas Mundurowych 2018, gdzie rywalizowały ze sobą klasy mundurowe Opolszczyzny w następujących konkurencjach: bieg na 2,5 km, strzelanie, rzut granatem, rozkładanie i składanie broni na czas oraz zmaganiach siłowych (przepychanie wozów bojowych). Uczniowie klasy II A raz w miesiącu uczęszczają na zajęcia edukacji wojskowej. Odbywają się one, przy współpracy z 22 Karpackim Batalionem Piechoty Górskiej w Kłodzku. Młodzież była szkolona w zakresie rzutu granatem – każda osoba musiała oddać rzut z 3 postaw: stojąc, klęcząc oraz leżąc. Uczyli się taktyk bojowych, postaw strzeleckich i przemieszczania się z bronią. Nie zabrakło również nauki zgrywania przyrządów celowniczych, z czego musieli wykazać swoją wiedzę w praktyce, strzelając pięciokrotnie do tarczy z postawy leżącej. Kolejnym zagadnieniem były ćwiczenia z musztry, w której nasi uczniowie pozytywnie zaskoczyli żołnierzy batalionu, gdyż byli świetnie przygotowani.

Czy te ćwiczenia podobają się uczniom?

K.K.: – Zdecydowanie! Stanowiskiem, które najbardziej im się spodobało, było ćwiczenie kamuflujące żołnierza przed wrogiem, podczas których musieli ukryć się w lesie, tak aby spoić się z otaczają ich roślinnością. Ostatnim zagadnieniem była praca z mapą i busolą. W ogóle sam kontakt z profesjonalnym wojskiem jest wielką frajdą. Po porannej odprawie żołnierze przetransportowali uczniów wojskowymi ciężarówkami typu Star na poligon bojowy jednostki. Tu nasi spotkali się z innymi klasami mundurowymi z Kłodzka, co integruje środowisko. 14 listopada byliśmy tam powtórnie. Uczniowie uczestniczyli w zajęciach praktycznych takich jak zabezpieczenie medyczne pola walki, strzelectwa i budowy broni, taktyki działania na polu walki, musztry i sztuk walki.

Wyszkolenie strzeleckie to ważny element edukacji wojskowej. Gdzie uczniowie mogą zdobywać takie umiejętności?

K.K.: – Bez wątpienia strzelanie to jedna z najciekawszych i najprzyjemniejszych form edukacji wojskowej. 30 października 2018 roku uczniowie z trzech klas mundurowych naszej szkoły tj. I A, II A oraz III A uczestniczyli w (…)


Wywiad w całości dostępny jest w „Tygodniku Prudnickim” nr 2 z 9.01.2019 w punktach sprzedaż oraz w najważniejszych ogólnopolskich platformach sprzedaży e-prasy:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here