Miliony na działalność społeczną

0

Przed organizacjami społecznymi rysuje się niecodzienna okazja do zdobycia dużych środków na działalność, co ważne bez konieczności posiadania wkładu własnego. Tylko od aktywności lokalnych działaczy zależy, w jakim stopniu te środki wykorzystają organizacje ziemi prudnickiej.

Organizacje społeczne będą mogły złożyć wnioski na realizację zadań z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Pod uwagę brane są wszelkiego rodzaju organizacje społeczne, również te, nie posiadające statusu organizacji pożytku publicznego, na przykład: fundacje, kółka rolnicze, koła gospodyń wiejskich, spółdzielnie socjalne, kluby sportowe, cechy rzemieślnicze, izby rzemieślnicze, izby gospodarcze, samorządy gospodarcze i wspólnoty mieszkaniowe itp.

Jakie zadania można zrealizować? Chodzi o działalność aktywizującą społeczeństwo, obywateli i organizacje społeczne, w jednym zdaniu zadania „zwiększające zaangażowanie obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne”. Do wydania jest 57,6 mln złotych, z czego wysokość dotacji na wnioskowane zadania musi mieścić się w widełkach od 20 do 300 tys. zł (przy zadaniach corocznych do 150 tys.).

Wnioski należy składać do 21 stycznia 2019 r., a projekty mogą być realizowane od 1 stycznia 2019 do 30 listopada 2020 r. Dysponentem  środków jest Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Szczegóły można znaleźć na stronie: https://niw.gov.pl/nasze-programy/fio/fio-2019/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here