Turystyka sakralna pogranicza polsko-czeskiego

0

Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Michała Archanioła w Prudniku, w partnerstwie z klasztorem Minorytów z Krnova (Rep. Czeska), przy wsparciu Powiatu Prudnickiego, zrealizowała projekt „Turystyka sakralna pogranicza polsko-czeskiego”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (w ramach Programu Operacyjnego Interreg V-A Republika Czeska – Polska) za pośrednictwem Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad, oraz ze środków Budżetu Państwa „Przekraczamy granice”.

W ramach projektu po stronie polskiej przeprowadzono prace konserwatorskie i restauratorskie ołtarza głównego oraz dwóch lichtarzy (świeczników) paschalnych w kościele pw. św. Michała Archanioła w Prudniku. Po stronie czeskiej w refektarzu Minorites w Krnovie wykonano prace konserwatorskie, obejmujące rozbiórkę posadzek betonowych, wybieranie podbudowy do głębokości historycznego stropu, a także wykonanie nowej podłogi. Oczyszczono ściany fundamentowe, wykonano wentylację pomieszczenia i odnowiono freski w refektarzu.

Wytyczony został szlak pielgrzyma, obejmujący 38 zabytków sakralnych z terenu Powiatu Prudnickiego i Kraju Morawsko-Śląskiego.

Podczas wędrówki turysta może odwiedzić obiekty architektury sakralnej atrakcyjne pod względem religijnym, kulturowym oraz historycznym: kościoły katolickie, świątynie ewangelickie oraz synagogi. Znajdziemy w nich wspaniałe dzieła sztuki, począwszy od epoki gotyku, baroku, po czasy współczesne. Każda świątynia ma niezwykłą historię i wiążące się z nią ważne postaci, wydarzenia lub legendy.

Obiekty ze szlaku pielgrzyma zostały zaznaczone na specjalnie wydanej w polsko-czeskiej wersji językowej mapie, a także opisane w ilustrowanym folderze. Mapa w wersji elektronicznej zostanie udostępniona na stronach internetowych: Parafii Św. Michała Archanioła w Prudniku (www.michalprudnik.com.pl), klasztoru Minorytów w Krnovie (krnov.minorite.cz), Starostwa Powiatowego w Prudniku (www.powiatprudnicki.pl), oraz Urzędu Miasta w Krnovie (www.krnov.cz).

Na zewnętrznej ścianie kościoła pw. św. Michała Archanioła w Prudniku umieszczono również tablicę informacyjno-promocyjną, ukazującą szlak pielgrzyma, w sąsiedztwie której zamontowany został stojak na rowery dla turystów, w celu dogodnego pozostawienia środku transportu przy obiekcie.

W ramach projektu w klasztorze Minorytów w Krnovie odbył się koncert muzyki poważnej, zwiedzanie klasztoru oraz prezentacja projektu u czeskiego partnera. Każdy z uczestników otrzymał folder i mapę przedstawiającą szlak pielgrzyma.

W Prudniku podsumowanie projektu obejmowało zwiedzanie z przewodnikiem trzech obiektów sakralnych: kościoła św. Michała Archanioła, kościoła oo. Bonifratrów, a także sanktuarium św. Józefa w Prudniku-Lesie.

[ARTYKUŁ SPONSOROWANY]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here