Wykonawca wyłoniony! Rusza modernizacja drogi z Prudnika do Białej

1

Nie ma już żadnych przeszkód. Dziś nastąpiło oficjalne wyłonienie wykonawcy modernizacji drogi wojewódzkiej nr 414 między Rondem im. Stanisława Szozdy w Lubrzy a obwodnicą Białej.

Otwarcie ofert nastąpiło już 20 września, ale Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu wstrzymywał się z ogłoszeniem informacji o rozpoczęciu inwestycji. Procedura przetargowa obejmowała jeszcze etap sprawdzenia ofert, a następnie możliwość zgłaszania uwag przez oferentów. W końcu 15 listopada ZDW opublikował informację o wyborze najkorzystniejszej oferty. Inwestycję zrealizuje spółka Drog-Bud z Lubojenki koło Częstochowy, która złożyła ofertę wykonania zadania w cenie 29 mln 845,9 tys. zł i udzielając 7-letniej gwarancji.

Inwestycja obejmie modernizację drogi wojewódzkiej nr 414 między Rondem im. S. Szozdy w Lubrzy na granicy Prudnika a obwodnicą Białej. Wzdłuż szosy między Prudnikiem a Lubrzą powstanie ścieżka pieszo-rowerowa. Również na tym odcinku wybudowany zostanie zjazd do strefy inwestycyjnej kojarzonej z planowanym centrum handlowym Premium Park Lubrza. Z kolei między Lubrzą a Dobroszewicami wykonane zostanie obejście pomnikowej alei lipowej (równoległa droga). Obecna szosa stanie się drogą pieszo-rowerową. Powstaną tu też dwa miejsca odpoczynku dla kierowców i rowerzystów. Inwestycja ma być zrealizowana do końca 2019 roku.

Szosa między Prudnikiem a Białą, łącząca na niewielkim odcinku siedziby trzech gmin i o dużym natężeniu ruchu samochodowego, należy do kluczowych ciągów komunikacyjnych powiatu prudnickiego.

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here