Koniec „bezkrólewia” w prudnickiej straży

0

Kończy się trwający od stycznia okres „bezkrólewia” w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku. Od chwili odejścia na emeryturę st. bryg. Grzegorza Kawy, na czele prudnickiej jednostki stawali komendant o randze „pełniących obowiązki”.

Zmieniło się to 7 listopada, kiedy to w Warszawie nominację na stanowisko komendanta z rąk sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosława Zielińskiego odebrał st. kpt. Krzysztof Wiciak.


O NOWYM KOMENDANCIE

(fot. Damian Wicher)

Krzysztof Wiciak pożarniczą służbę rozpoczął w 1998 r. jako kadet Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie. Po jej ukończeniu w roku 2000 skierowany został do Komendy Powiatowej PSP w Krapkowicach w której zajmował kolejno stanowiska: starszego ratownika, pomocnika dyżurnego operacyjnego, dyżurnego operacyjnego oraz starszego inspektora.

Po blisko 8-letnim okresie pracy na terenie powiatu krapkowickiego z dniem 1 maja 2008 r. przeniesiony został do Komendy Powiatowej PSP w Prudniku w której objął stanowisko dyżurnego operacyjnego, a następnie kierownika sekcji ds. operacyjnych. W 2010 roku ukończył studia niestacjonarne I stopnia w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego uzyskując tytuł inżyniera pożarnictwa, zaś dwa lata później studia drugiego stopnia uzyskując tytuł magistra inżyniera pożarnictwa.

W okresie od 1 lipca 2011 r. do 30 listopada 2017 r. zajmował stanowisko
z-cy dowódcy, a następnie dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Komendzie Powiatowej PSP w Głubczycach. Podnosząc swoje kwalifikacje zawodowe w roku 2013 ukończył studia podyplomowe z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Opolu. 1 grudnia 2017 r. powrócił do Komendy Powiatowej PSP w Prudniku na stanowisko dowódcy zmiany, by następnie pełnić obowiązki z-cy dowódcy JRG oraz komendanta powiatowego.

Na przestrzeni 20-letniego okresu służby st. kpt. Krzysztof Wiciak dał się poznać jako doświadczony i profesjonalny funkcjonariusz wyróżniający się swoimi umiejętnościami zawodowymi, rzetelnością oraz dokładnością w realizacji powierzonych zadań. Wykonywanie obowiązków służbowych na różnych stanowiskach pozwoliła mu zdobyć doświadczenie i praktyczną wiedzę pożarniczą wykorzystywaną niejednokrotnie podczas dowodzenia skomplikowanymi akcjami ratowniczo-gaśniczymi.

Wielokrotnie podejmował trafne decyzje w trudnych sytuacjach, dzięki czemu udawało się zminimalizować wysokość strat oraz rozmiary zagrożenia jak np. podczas powodzi w 2010 r. kiedy to jako dowódca szczebla taktycznego interweniował z siłami i środkami z powiatu prudnickiego na terenie powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego, czy też w 2013 r. podczas dużego pożaru w Głubczyckich Zakładach Piwowarskich oraz w 2015 r. w trakcie akcji gaśniczej przy pożarze lasu – na terenie leśnictwa Opawice.

Podczas prowadzonych działań ratowniczych wyróżniał się stanowczością, zdecydowaniem i skutecznością podejmowanych decyzji oraz sumiennością w wykonywaniu otrzymanych rozkazów.

W trakcie swojej służby zainicjował cykl szkoleń w Domach Pomocy Społecznej na terenie powiatu głubczyckiego związanych z zagrożeniami podczas pożarów i innych zdarzeń w obiektach użyteczności publicznej.

Jest pomysłodawcą i współautorem nowatorskich aplikacji komputerowych i rozwiązań systemowych wspomagających dowodzenie na stanowisku kierowania oraz w opracowywaniu dokumentacji szkoleniowej dla strażaków OSP, będąc jednocześnie jako wykładowca osobą prowadzącą i uczestniczącą w organizacji tych szkoleń.

Od marca 2015 roku pełnił funkcję zastępcy dowódcy zaś od 2018 r. dowódcy kompanii gaśniczej wojewódzkiego odwodu operacyjnego. W trakcie tego okresu organizował i prowadził różnego rodzaju szkolenia i ćwiczenia dla wyznaczonych sił i środków WOO.

W uznaniu zasług za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych został odznaczony m. in.: Brązowym i Srebrnym Medalem „Za Zasługi Dla Pożarnictwa”, Brązową Odznaką „Zasłużony Dla Ochrony Przeciwpożarowej” oraz Brązowym Medalem „Za Długoletnią Służbę”.

Źródło: KP PSP Prudnik / KG PSP

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here