Czujka na straży twojego bezpieczeństwa

1

Tylko w październiku w całej Polsce zanotowano ogółem 286 zdarzeń z udziałem ulatniającego się tlenku węgla, w wyniku których 3 osoby straciły życie, a 134 zostały poszkodowane.

W piątek 12 października komendant główny Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadier Leszek Suski oficjalnie zainaugurował tegoroczną ogólnopolską kampanię edukacyjno-informacyjną pod hasłem: „CZUJKA NA STRAŻY TWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA”, której tematem przewodnim są zagrożenia związane z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla.

Głównymi adresatami rozpoczętej akcji społecznej są dzieci i młodzież oraz osoby w wieku senioralnym. Zasadniczym jej celem jest zmniejszenie liczby ofiar pożarów i zatruć tlenkiem węgla w mieszkaniach oraz domach jednorodzinnych poprzez podniesienie poziomu wiedzy na temat:

  • zagrożeń związanych z pożarem w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych,
  • zagrożeń związanych z emisją tlenku węgla,
  • zapewnienia właściwej ewakuacji oraz sposobów powiadamiania służb ratowniczych.

Istotnym aspektem przedsięwzięcia jest uświadomienie odbiorcom kampanii korzyści, jakie niesie za sobą zamontowanie i właściwa eksploatacja czujek dymu i tlenku węgla w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz przypomnienie właścicielom i zarządcom budynków o obowiązku okresowego dokonywania przeglądów i czyszczenie przewodów kominowych oraz sprawdzenie instalacji wentylacyjnej.

Kampania realizowana będzie przez 6 miesięcy, tj. od października 2018 r. do marca 2019 roku, a więc w okresie kiedy w naszym kraju w mieszkaniach i domach jednorodzinnych wzrasta ryzyko powstania pożarów, do których najczęściej dochodzi w wyniku wad, albo niewłaściwej eksploatacji urządzeń grzewczych, elektrycznych i gazowych. W tym samym okresie odnotowywany jest także wzrost liczby zatruć tlenkiem węgla, zwanym „cichym zabójcą”, gdyż jest niewidoczny oraz nie ma smaku, ani zapachu.

Tylko w październiku br. w całej Polsce zanotowano ogółem 286 zdarzeń z udziałem CO w wyniku których 3 osoby straciły życie, a 134 zostały poszkodowane.

Czad wchłania się drogą oddechową i stanowi ogromne zagrożenie dla zdrowa i życia, ma silne właściwości toksyczne, a jego niewielka ilość może spowodować zatrucie, ból i zawroty głowy, wymioty, uczucie oszołomienia, osłabienia, bóle kończyn, konwulsje, przyspieszenie tętna i oddechu, utrata przytomności, a w przypadku dużego stężenia czadu dochodzi do zgonu.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami właściciele i zarządcy bloków mieszkalnych oraz domów jednorodzinnych zobligowani są co najmniej raz w roku zlecić przeprowadzenie okresowej kontroli, stanu technicznego instalacji gazowej oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

Ponadto w obiektach w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, należy usuwać zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych:

  • 4 razy w roku w domach opalanych paliwem stałym (np. węglem, drewnem),
  • 2 razy w roku w domach opalanych paliwem ciekłym i gazowym,
  • co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych.
  • co najmniej raz w roku zanieczyszczeń z przewodów wentylacyjnych.

Więcej szczegółów na stronie: www.straz.gov.pl

CZUJKA_NA _STRAŻY_TWOJEGO_BEZPIECZEŃSTWA


Materiał Państwowej Straży Pożarnej

1 KOMENTARZ

  1. Bardzo ważny temat, dobrze że jest poruszany. W mieszkaniach, gdzie są piecyki gazowe typu junkers, powinny być montowane obowiązkowo. Z tlenkiem węgla nie ma żartów.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here