„Barwy Jesieni w barwach Niepodległej”

0

W sobotę 15 września 2018 r. Oddział PTTK Sudetów Wschodnich zorganizował na Górę Świętej Anny Rajd Niepodległościowy „Barwy Jesieni w barwach Niepodległej”.

Franciszek DENDEWICZ


Został on dofinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego. Komandor Rajdu – Barbara Drożdżowicz – zgłosiła pomysł organizacji Rajdu do otwartego konkursu ofert pod nazwą „Aktywność społeczna i obywatelska w Roku Jubileuszowym – 100-lecie Niepodległości Polski – Polska – Samorząd –Wspólnota” ogłoszonego przez Samorząd Województwa Opolskiego w ramach upamiętnia 100-lecia Niepodległości Polski w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej oraz świadomości narodowej i obywatelskiej.

W Rajdzie Niepodległościowym wzięło udział 110 uczestników: uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Orląt Lwowskich w Szybowicach, Publicznej Szkoły Podstawowej w Łące Prudnickiej, Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Prudniku, Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Prudniku, Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Prudniku, seniorów z Uniwersytetu Złotego Wieku,  Uniwersytetu III Wieku oraz członków i sympatyków Oddziału PTTK Sudetów Wschodnich w Prudniku.  Rajd miał za zadanie uczczenie w sposób aktywny i patriotyczny powstańców śląskich, którzy walczyli o niepodległość i granice odradzającej się Polski podczas trzech Powstań Śląskich oraz podtrzymywanie i podniesienie świadomości narodowej i obywatelskiej.

Rajd „Barwy Jesieni w barwach Niepodległej” został uroczyście otwarty przez komandora rajdu pod Pomnikiem Prudnickich Patriotów przy skrzyżowaniu ulicy Parkowej i Dąbrowskiego. Delegacja dzieci złożyła u stóp pomnika wiązankę biało – czerwonych kwiatów i zapaliła  znicze. Uczestnicy Rajdu w ten sposób uczcili pamięć poległych  podczas III Powstania Śląskiego w 1921 r. mieszkańców Ziemi Prudnickiej oraz zamordowanych podczas II wojny światowej członków Związku Polaków w Niemczech z terenu dzisiejszego powiatu prudnickiego. Podczas przejazdu autokarami do Góry św. Anny przez Głogówek jego uczestnicy mogli dowiedzieć się o działalności plebiscytowej Teodora Obręby i Stanisława Soboty oraz wsparciu dla sprawy polskiej hrabiego Oppersdorffa. Prudniccy turyści po dotarciu do Góry św. Anny, by móc swobodnie zwiedzać Muzeum, podzielili się na dwie grupy. Jedna grupa udała się w pierwszej kolejności do Geoparku Krajowego „Góra Św. Anny”, by obserwować walory przyrodniczo-geologiczne, deformacje, uskoki i zapadliska. Po spacerze ścieżkami edukacyjnymi przeszliśmy do Muzeum Czynu Powstańczego. Druga grupa, pod opieką Franciszka Dendewicza i Haliny Garczyńskiej, udała się najpierw do Muzeum. Przewodnik przybliżył wszystkim okoliczności powstania muzeum. W rotundzie podczas spektaklu światło – dźwięk, uczestnicy wycieczki dowiedzieli się o przyczynach i przebiegu trzech Powstań Śląskich w latach 1919-1921. Dopełnieniem wizyty w muzeum było zwiedzenie ekspozycji z licznie zgromadzonymi pamiątkami przekazanymi przez powstańców i ich rodziny. Po lekcji muzealnej odbył się quiz wiedzy na temat historii niepodległości Polski, Powstań Śląskich oraz wiedzy o województwie opolskim. Bardzo wielu uczestników wykazało się dobrą znajomością wydarzeń historycznych dotyczących naszej Ojczyzny. Wszyscy uczestnicy quizu otrzymali nagrody – koszulki w barwach biało – czerwonych z symbolem Niepodległej oraz powerbanki.

Kolejnym etapem Rajdu był spacer ścieżkami kalwaryjskimi, z usianymi wśród złocących się drzew kapliczkami. Po zwiedzaniu Muzeum, spacerze po geoparku i Kalwarii zjedliśmy obiad w Domu Pielgrzyma.

Po obiedzie wszyscy uczestnicy udali się pod Pomnik Czynu Powstańczego, gdzie złożyli wiązankę biało-czerwonych kwiatów oraz zapalili znicze, czcząc w ten sposób wszystkich powstańców śląskich walczących zbrojnie o przynależność Śląska do Niepodległej Polski. Tutaj też poznano historię budowy pomnika według projektu Xawerego Dunikowskiego oraz dzieje skalnego amfiteatru. Dopełnieniem pobytu w Górze św. Anny było odbycie spaceru po Sanktuarium św. Anny, poznanie dziejów powstania Groty Lurdzkiej, Rajskiego Placu, Bazyliki Mniejszej z figurką Św. Anny Samotrzeciej.

Rajd Niepodległości do Góry św. Anny zorganizowany przez Oddział PTTK w Prudniku w 100 rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę przyczynił się do upowszechniania wśród jej uczestników wiedzy o historii Powstań Śląskich, umocnił świadomość narodową i służył integracji międzypokoleniowej.

Zadanie zostało dofinansowane z Samorządu Województwa polskiego na kwotą 5000 zł

[artykuł sponsorowany]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here