Kształcenie zawodowe łącznikiem narodów

0

Projekt o takiej nazwie realizuje Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku wspólnie z partnerską szkołą z Bruntala

Projekt jest wspólną inicjatywą Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku i partnerską Střední průmyslová škola a Obchodní akademi w Bruntálu [Średnia Przemysłowa Szkoła i Akademia Biznesu w Bruntalu]. CKZiU w Prudniku z partnerską szkołą spotykało się wcześniej i w wyniku tej współpracy dyrektorzy placówek podjęli decyzję o wspólnej realizacji działań mających na celu lepsze poznanie się uczniów i nauczycieli. W związku z czym napisano projekt. Dzięki temu wykorzystano potencjał szkoły w Bruntalu, doposażone zostały pracownie fryzjerstwa, obróbki ręcznej oraz spawalnia w CKZiU w Prudniku a uczniowie partnerskiej szkoły korzystali ze spawalni i krajalni. Wymiana uczniów szkół typu zawodowego umożliwiło zdobycie nowych doświadczeń, poznanie nowych technik i technologii wykorzystywanych we współczesnym świecie. Celem projektu było wskazanie konkretnych perspektyw zawodowych, zwiększenie poziomu integracji i współpracy między instytucjami oraz społecznościami w regionie przygranicznym. Realizacja projektu może przyczynić się do rozwoju współpracy transgranicznej poprzez wsparcie i zintensyfikowanie kontaktów międzyludzkich. Cele te zostaną osiągnięte poprzez edukację, sport, turystykę i rekreację; zaszczepianie chęci do podróżowania i zwiedzania; poznanie regionu partnera, jego historii i kultury. Projekt przewidział wymianę uczniów w ramach praktyk zawodowych, których celem było wzajemne wykorzystanie dostępnej bazy dydaktycznej, turnieje sportowe integrowały uczniów poprzez sportową rywalizację, wycieczki integracyjne, wspólne posiłki i spędzanie czasu wolnego na zwiedzaniu i poznawaniu dziedzictwa kulturowego po obu stronach granicy. Ponadto nauczyciele mogli wymieniać doświadczenia i podzielić się dobrymi praktykami, które wykorzystują w codziennej pracy w swoich szkołach oraz rozmawiali o trudnościach i problemach w kształceniu zawodowym młodego pokolenia. Wzajemne poznanie przyczyniło się do nawiązania bliższych relacji, zrozumienia, pozwoliło na integrację uczniów i nauczycieli partnerskich szkół oraz zdobycia wzajemnego zaufania. Młodzież uczestnicząca w projekcie uzyskała możliwość poznania specyfiki pracy zawodowej, zwyczajów i mentalności swoich rówieśników z sąsiedniego kraju. Spotkania przebiegały w bardzo sympatycznej atmosferze. Czescy przyjaciele zaproponowali uczniom CKZiU w Prudniku wiele atrakcji. Nawiązano nowe znajomości, pełni wrażeń uczestnicy projektu miło spędzali czas oraz nauczyli się kilku czeskich i polskich zwrotów. Spotkania te pozytywnie wpłynęły na relacje pomiędzy szkołami biorącymi udział w projekcie.

Zarówno podczas przygotowania wniosku, jak i jego realizacji, wszyscy partnerzy wspólnie angażowali się w działania. Odbywały się spotkania robocze, wiele ustaleń przebiegało drogą mailową i telefoniczną. W trakcie spotkania roboczego zauważono, że warto podejmować wspólne działania, przekraczać granice i dzielić się doświadczeniem. To najlepsza droga do doskonalenia warsztatu pracy i kształtowania jej warunków. Współpraca partnerska może w przyszłości zaowocować kolejnym wspólnym projektem. Działania podejmowane i realizowane przez uczniów były przybliżane mieszkańcom pogranicza poprzez promocję projektu na banerach oraz w prasie lokalnej i Internecie. Zakończenie projektu nastąpi w lutym tego roku.

Projekt Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku realizowany wraz z partnerską szkołą Střední průmyslová škola a Obchodní akademi w Bruntálu jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach funduszu mikroprojektów w Euroregionie Pradziad Przekraczamy granice.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here