Rewolucja Lutra

0

Już w najbliższy czwartek 18 stycznia w kinie „Diana” w Prudniku odbędzie się projekcja najnowszego filmu Grzegorza Brauna „Luter i rewolucja protestancka”. Początek o godz. 16.30, po filmie ok. godz. 18.00 w kinowej kawiarence spotkanie z ks. prof. Tadeuszem Guzem pod tytułem „Co w sensie chrześcijańskim oznacza rozdział władzy świeckiej od kościelnej”.

Ksiądz profesor Tadeusz Guz – filozof, teolog, profesor nauk humanistycznych oraz nauczyciel akademicki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego zaproszenie do Prudnika przyjął z wielką radością. Nowy film Grzegorza Brauna pokazuje prawdziwe oblicze reformacji, historię, która po dziś dzień jest niezrozumiała i często przekłamana. Dzieło jest w 100% niezależne, powstałe tylko dzięki wsparciu przyjaciół i darczyńców. Jest to film dokumentalny o reformacji, który w całościowy sposób nakreśla tło i kontekst wydarzeń z XVI wieku.

Film nosi podtytuł: „100 minut prawdy na 500-lecie zakłamania” i ukazuje się w 500-lecie rewolucji protestanckiej. Na ekranie występuje kilkunastu znakomitych uczonych z kilku krajów: teologów, historyków i filozofów, opowiadających o buntowniku jego własnymi słowami, jako że wiele wykładów i opowieści zostało zanotowanych przez jego zwolenników. Jest to więc, jak mówi reżyser, autoprezentacja samego M. Lutra. W filmie pojawiają się zdjęcia z miejsc życia i działalności bohatera narracji, średniowieczne grafiki i znakomite, częstokroć zabawne animacje stylizowane na ówczesne ryciny. Całości towarzyszy oryginalna, autorska muzyka nagrana przez orkiestrę.

Mamy okazję zobaczyć prawdziwą postać Lutra, człowieka gwałtownego, który po zabójstwie przeciwnika w pojedynku chroni się w klasztorze, by uciec przed wyrokiem śmierci. Jest pijakiem, obżartuchem i rozpustnikiem, który w obawie przed potępieniem wiecznym, szuka w Biblii słów, dających mu nadzieję na zbawienie. Początkowo protestuje przeciwko kupczeniu odpustami i ma tu niewątpliwą rację, ale na tym nie poprzestaje. Niepotrzebna staje się msza św., sakramenty, odpuszczenie grzechów. W tej sytuacji zbędni są też kapłani. Luter wie, że sam tej wojny nie wygra, zwraca się więc ze swoją nauką do książąt Rzeszy Niemieckiej, którzy chętnie korzystają z możliwości przejęcia na siebie roli biskupów nowego obrządku i rozpoczynają grabienie bogatych klasztorów i opactw oraz dają przykład polowania na księży, pojmowanych i mordowanych bez litości. W ten sposób zaprzepaszczona zostaje doktryna rozdziału władzy religijnej i świeckiej. Gdy w 1525 roku wybucha wojna chłopska, w której książęta mordują ok. 150 tys. chłopów, Luter staje po stronie książąt i wykrzykuje, że należy walczyć dotąd, dopóki nie spadnie ostatni, chłopski łeb. Za wielką zasługę Lutra uznaje się przetłumaczenie Biblii na język niemiecki, zapomina się przy tym, że były już wcześniejsze tłumaczenia, i o tym, że usunął on ze swego przekładu 6 ksiąg biblijnych, które kolidowały z jego przekonaniami.

Po projekcji będzie możliwość zakupu filmu „Luter i rewolucja protestancka” (koszt to ok 30 zł) oraz książek Grzegorza Brauna i ks. prof. Tadeusza Guza. Darmowe wejściówki na film i spotkanie rozeszły się bardzo szybko, trudno zatem przewidzieć, jak będzie z dostępnością miejsc podczas spotkania.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here