Projekt Most 2018: Oby zima była łagodna i wykonawcy solidni

0

Wszystkie podmioty przygotowujące się do przyszłorocznego zamknięcia mostu na ul. Batorego w Prudniku ostro wzięły się do roboty. Terminy inwestycji poprzedzających remont przeprawy niebezpiecznie się zazębiają, a rezerw czasowych praktycznie nie ma.

Czasowa korelacja między poszczególnymi inwestycjami jest szalenie ważna. Trudno byłoby myśleć o zamknięciu ul. Batorego w momencie, gdyby trwał jeszcze generalny remont powiatowej ul. Kolejowej, czy budowa tymczasowego mostu przy ul. Wańkowicza.

Na razie zapewnienia idą w tym kierunku, że dopiero z chwilą zakończenia inwestycji na ul. Kolejowej i Wańkowicza, ruszą właściwe prace na moście ul. Batorego. Tyle teorii.

 Most na Batorego do końca listopada 2018

W połowie września w biurze opolskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad odbyło się spotkanie przedstawicieli dyrekcji, gminy Prudnik i powiatu prudnickiego.

– Generalna Dyrekcja jeszcze w bieżącym roku planuje rozstrzygnięcie przetargu na wyłonienie wykonawcy remontu – informuje burmistrz Franciszek Fejdych. – Fakt ten nie będzie determinował od razu zamknięcia mostu, gdyż w pierwszej fazie organizowany będzie plac budowy, prowadzone będą prace na sieciach znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu.

W treści przetargu opublikowanego 14 września zapisano, że inwestycja ma być zakończona do 30 listopada 2018 r.

Kolejowa do maja 2018

Z kolei powiat prudnicki ma za sobą rozstrzygnięcie przetargu na remont ul. Kolejowej, która w okresie remontu na ul. Batorego przejmie – obok ul. Nyskiej – główny ruch komunikacyjny. Uczestnicy spotkania uzgodnili, że inwestycja ma być zakończona najpóźniej w maju przyszłego roku.

Most tymczasowy do marca/kwietnia 2018

– Gmina Prudnik w drodze przetargu zleciła wykonanie dokumentacji tzw. mostu tymczasowego łączącego ulicę Wańkowicza z ulicą Kochanowskiego, oraz przebudowę ulicy Wańkowicza z włączeniem jej do ulicy Kolejowej – kontynuuje burmistrz Fejdych. – Jesteśmy już w posiadaniu dokumentacji technicznej, oczekujemy na uprawomocnienie się pozwolenia wodnoprawnego. Chcielibyśmy przyspieszyć te terminy i zanim będzie pozwolenie wodnoprawne ogłosimy przetarg na wykonanie tego zadania. Według naszego harmonogramu w październiku powinny być pozwolenia. Zakończenie prac planujemy na przełomie marca i kwietnia przyszłego roku.

W trakcie procedury przetargowej na most na ul. Batorego GDDKiA w ramach odpowiedzi na pytania oferenta – wyjaśniła, że „dopuszcza się przesunięcie terminu zakończenia robót z uwagi na ewentualne opóźnienie wykonania dodatkowej drogi objazdowej”, jednocześnie „dopuszczając, jak sytuację wyjątkową, całkowite zamknięcie mostu (…) pomimo opóźnień w wykonaniu dodatkowej drogi objazdowej”. Te wyjaśnienia dają wykonawcy furtkę na wypadek przedłużenia inwestycji bez ponoszenia kar za zwłokę. Martwi jednocześnie sytuacja wyjątkowa (jaka?), kiedy wykonawca zamknie most na Batorego, a ul. Kolejowa lub zastępczy most przy ul. Wańkowicza nie będą jeszcze gotowe.

 Ruch wahadłowy jeszcze w 2017 r.

W informacji przetargowej na most ul. Batorego ujęto jeszcze jedną informację istotną dla kierowców i mieszkańców Prudnika o możliwości częściowego zamknięcia ulicy – z uwagi na prowadzone prace – w postaci ruchu wahadłowego z zastrzeżeniem, że ograniczenie nie może być długotrwałe.

Czy te plany zostaną terminowo zrealizowane? Oby! Wiele zależeć będzie od pogody podczas nadchodzącej zimy oraz solidności wykonawców.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here