Euroregion Pradziad: Rozstrzygnięcie w styczniu

0

Aż połowa z 20. zgłoszonych po polskiej stronie Euroregionu Pradziad wniosków w IV naborze do Funduszu Mikroprojektów pochodzi z powiatu prudnickiego.

Jest o co walczyć, wartość wniosków o dofinansowanie złożonych po polskiej stronie wynosi 564,5 tys. euro.
Wnioskodawcami są gminne (Głogówek, Prudnik, Walce) i powiatowe samorządy, jednostka OSP w Łączniku oraz Gminne Centrum Kultury w Białej.

Projekty są obecnie sprawdzane pod względem formalnym oraz oceniane. Ostatecznie zatwierdzać je będzie Euroregionalny Komitet Sterujący na posiedzeniu zaplanowanym na 25 i 26 stycznia przyszłego roku.

Fundusz Mikroprojektów realizowany jest w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska i korzystają z niego podmioty z terenu Euroregionu Pradziad.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here