Nowa klasa patronacka kierowca – mechanik

0
(fot. CKZiU Prudnik)

Praktyki zawodowe, dofinansowanie prawa jazdy kat. B i C oraz stypendia – to elementy kształcenia w nowo utworzonej klasie patronackiej kierowca – mechanik w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku. To pierwsze tego typu przedsięwzięcie w województwie opolskim.

W czwartek 7 września w obecności starosty prudnickiego Radosława Roszkowskiego, wicestarosty Krzysztofa Barwieńca, prezesa Opolskiego Zrzeszenia Przewoźników Drogowych w Opolu Józefa Stelmachowskiego, członka rady nadzorczej OZPD Ryszarda  Wowk oraz dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku Wiesława Kopterskiego uroczyście została podpisana umowa o współpracy dydaktycznej pomiędzy CKZiU w Prudniku, a OZPD w Opolu.

Obie strony podejmują współpracę w zakresie edukacji, mającą na celu kształcenie i rozwój zawodowy, zdobywanie wiedzy i umiejętności w celu optymalnego przygotowania młodzieży do pracy zawodowej, a także do ścisłego współdziałania w zakresie zorganizowania „Klasy kierowca-mechanik”, nad którą OZPD obejmuje patronat.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego jest pierwszą jednostką w województwie opolskim, która podpisała umowę o współpracy dotyczącą klasy „Kierowca-mechanik”. W ramach umowy Zrzeszenie zobowiązuje się do organizowania praktyki zawodowej dla wszystkich zainteresowanych uczniów, wsparcia finansowego przy ubieganiu się o prawo jazdy kat. B i C oraz wypłacenia uczniom klasy objętej patronatem stypendiów, których wysokość uzależniona będzie od wyników w nauce, frekwencji i zaangażowania na praktykach.

Jest to druga umowa dotycząca klas patronackich w CKZiU w Prudniku, poprzednia została podpisana z fabryką mebli – Steinpol Central Services Sp. z o.o. Oddział w Prudniku. Szkoła podejmuje wiele działań wychodząc naprzeciw wyzwaniom reformy edukacyjnej oraz kształceniu uczniów w Branżowej Szkole I stopnia.

Rozpoczęta współpraca z pewnością będzie korzystna dla uczniów, szkoły i środowiska lokalnego.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here