Obszar zapowietrzony

0
(fot. Andrzej Dereń)

W okolicach Prudnika pojawiły się tablice ostrzegawcze informujące o występowaniu zgnilca amerykańskiego pszczół. O co chodzi?

Zgnilec amerykański to bakteryjna choroba zakaźna pszczół, niegroźna dla człowieka, ale w przypadku pasiek czyniąca spustoszenie wśród pożytecznych owadów.

W związku ze stwierdzeniem ogniska tej chory w pasiece niedaleko Chocimia, powiatowy lekarz weterynarii w Prudniku wydał rozporządzenie określające obszar zapowietrzony chorobą oraz działania, jakie należy podjąć w związku z tym:

– zakaz organizowania wystaw i targów z udziałem pszczół,

– zakaz przemieszczania, bez zezwolenia Powiatowego Lekarza Weterynarii w Prudniku, rodzin pszczelich,

pszczół, matek pszczelich, czerwia, pni pszczelich i produktów pszczelich oraz sprzętu i narzędzi do pracy

w pasiece,

– Powiatowy Lekarz Weterynarii w Prudniku zapowiedział przegląd pasiek,

– wójt gminy Lubrza i burmistrz Prudnika zobowiązani zostali do umieszczenia tablic ostrzegawczych na drogach na granicach obszaru zapowietrzonego.

Obszar zapowietrzony obejmuje południową część gminy Prudnik (na północy granicę stanowią Szybowice i Niemysłowice) oraz część gminy Lubrza – sołectwa: Trzebina, Jasiona oraz częściowo Lubrza i Prężynka.

Choroba zgnilca amerykańskiego pszczół nie po raz pierwszy pojawia się na ziemi prudnickiej. W 2013 roku ognisko tej choroby zaobserwowano m.in. w Ścinawie Małej, a obszar zapowietrzony objął częściowo gminę Prudnik. Rok wcześniej zgnilca zidentyfikowano w pasiecie koło Dębowca.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here