Zobacz, na co będziesz mógł zagłosować w ramach budżetu obywatelskiego

0
(fot. Damian Wicher)

Urząd Miejski w Prudniku opublikował listę projektów dopuszczonych do glosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Prudnik na 2018 rok.

W wyznaczonych terminach (były dwa) zgłoszono łączenie 10 zadań i wszystkie zostały dopuszczone do głosowania. Do rozdysponowania jest 350 tys. zł. Tegoroczne propozycje są bardziej urozmaicone od tych, które wybierano w 2016 roku. Nie ma już zadań dotyczących bezpośrednio gminnych placówek oświatowych.


Co będziemy mieli do wyboru?

  1. Zakup urządzeń do pielęgnacji i renowacji płyt boisk sportowych z nawierzchnią naturalną na terenie gminy Prudnik

Zgłaszający: MKS Pogoń Prudnik

Koszt: 118,5 tys. zł

Uwagi: urządzenia mają być przeznaczone dla obiektów zarządzanych przez OSiR Prudnik

  1. Porządkowanie terenu oraz parking przy ul. Wańkowicza w Prudniku

Zgłaszający: radni Rady Miejskiej w Prudniku

Koszt: 250 tys. zł

Uwagi: zgłaszający chcą uporządkować „dziki” teren, przeznaczając go na parking z myślą o niepełnosprawnych pracownikach „Pioniera” oraz użytkownikach obiektów sportowych i gościach muzeum.

  1. Samoobsługowe stacje napraw rowerów, wózków dziecięcych i wózków inwalidzkich na ścieżkach rowerowych gminy Prudnik

Zgłaszający: brak informacji

Koszt: 27 tys. zł

Uwagi: punkty miałyby powstać przy schroniskach młodzieżowych w Prudniku i Wieszczynie oraz obok sanktuarium św. Józefa

  1. Wypożyczalnia rowerów

Zgłaszający: brak informacji

Koszt: 30 tys. zł

Uwagi: lokalizacje wypożyczalni: schroniska młodzieżowe w Prudniku i Wieszczynie. Wnioskodawcy proponują zakupienie 20. rowerów z osprzętem

  1. Renowacja zabytkowych figur na cmentarzu komunalnym w Prudniku

Zgłaszający: Stowarzyszenie Przyjaciół LO im. A. Mickiewicza w Prudniku

Koszt: 100 tys. zł

Uwagi: odnowienie figury śś. Jana Nepomucena i Jakuba na cmentarzu, które pierwotnie stały na moście na ul. Batorego. O konieczności odnowienia figur wielokrotnie upominała się radna Zofia Zeprzałka-Krzemień.

  1. Interaktywny system informacji o cmentarzu komunalnym w Prudniku

Zgłaszający: Stowarzyszenie Przyjaciół LO im. A. Mickiewicza w Prudniku

Koszt:  70 tys. zł

Uwagi: System obejmujący stronę internetową oraz infokiosk na cmentarzu pozwoliłby na identyfikację miejsca pochówku szukanej osoby oraz dostęp do informacji o koszta opłat i terminach ich uiszczenia. W tej sprawie wnioskowała radna Alicja Isalska.

  1. System podgrzewania wody basenu miejskiego z wykorzystaniem energii słońca

Zgłaszający: mieszkańcy

Koszt: 230 tys. zł

Uwagi: urządzenie zwiększyłoby atrakcyjność basenu w Prudniku przy ul. Zwycięstwa oraz przedłużyło okres jego funkcjonowania. Podobny system funkcjonuje m.in. w Głuchołazach.

  1. Doposażenie oraz poprawa bezpieczeństwa obiektów użyteczności publicznej wsi Łąka Prudnicka

Zgłaszający: mieszkańcy sołectwa

Koszt: 40 tys. zł

Uwagi: zgłaszający chce kupić: stoły, siedziska, barierki, tablice interaktywne, sprzęt strażacki, ławki, stojaki na rowery, kosze na odpady.

  1. Rozwój działalności kulturalno-sportowej w sołectwach: Moszczanka, Niemysłowice, Rudziczka, Szybowice

Zgłaszający: sołtys Szybowic, mieszkańcy wymienionych sołectw

Koszt: 40 tys. zł

Uwagi: kwota podzielona zostałaby po 10 tys. na każde z sołectw z przeznaczeniem na: budowę altany (Niemysłowice + środki funduszu sołeckiego), montaż siłowni zewnętrznej (Moszczanka + środki z funduszu sołeckiego), zakup stroi galowych dla orkiestry (Rudziczka, 25 szt.), zakup krzeseł (Szybowice).

  1. Altana drewniana na terenie Domu Kultury w Czyżowicach

Zgłaszający: sołectwo Czyżowice

Koszt: 30 tys. zł (dofinansowanie ze środków funduszu sołeckiego)

Uwagi: miejsce integracyjne dla mieszkańców sołectwa i gości. Ponieważ projekt z Czyżowic zgłoszony został w grupie mniejszych sołectw jak jedyny, stąd od razu został zakwalifikowany do realizacji w 2018 roku.

Głosowanie w wyznaczonych punktach na terenie gminy oraz przez Internet odbędzie się od 24 do 29 września. Wyniki podane zostaną do publicznej wiadomości do 5 października, a realizacja zadań, które otrzymają największą liczbę głosów, nastąpi w 2018 roku.

Podane koszty mają charakter szacunkowy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here